Tin thị trường

Thông tư 37/2012/TT-NHNN

29/12/2012

Ngày 28/12/2012 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 37/2012/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hành vay là người cư trú. Nội dung chi tiết xem trong file g��i kèm